Marte Johnslien

Marte Johnslien (1977) har sin kunstutdannelse Statens kunstakademi i Oslo.

«Jeg jobber prosjektbasert med skulptur, installasjon, fotografi og bokverker. Mine arbeider er aven analytisk natur, med fokus på å reise spørsmål rundt kunnskap og historie. De tar ofteutgangspunkt i kunstneriske og arkitektoniske ideer og praksiser som har påvirket samfunnet og det offentlige rom.»

«Min tilnærmingsmetode til bakgrunnsmaterialet er både analytisk og assosiativ, og uttrykket mitt beveger seg derfor mellom det umiddelbare og det referensielle; mellom det formale og det dokumentariske.»

«Målet mitt er å skape kunstverk som kan oppleves på flere nivåer. Arbeidene mine kan derfor beskrives som komplekse, både visuelt og kontekstuelt. Jeg bruker lang tid  på hvert prosjekt, og forsøker alltid å tilegne meg en førstehåndskunnskap om materialet jeg tar tak i, blant annet vedå oppsøke arkiver og å reise for å fotografere aktuelle steder. Bakgrunnsmaterialet inkluderes.»

www.martejohnslien.com

 Plein Soleil og M.310. Installasjon, 0047 Oslo, 2008.


Monument to the Right Angle. Installasjon, Museum of Modern Art
Antwerp, Belgium, 2010.

 Monument to the Right Angle. Installasjon, Museum of Modern Art   Antwerp, Belgium, 2010.


Plein Soleil og M.310. Installasjon, 0047 Oslo, 2008.

If you search for the object all you'll find is the name.   Stillbilde. Marte Johnslien 2013.


If you search for the object all you’ll find is the name. 
Stillbilde. Marte Johnslien 2013.

 Forente Nyanser. Installasjon Galleri Riis, Oslo, 2011.


Forente Nyanser. Installasjon Galleri Riis, Oslo, 2011.

 Forente Nyanser. Installasjon Galleri Riis, Oslo, 2011.


Forente Nyanser. Installasjon Galleri Riis, Oslo, 2011.

Top